REKLAMACJA TOWARU:

                                      

1. Reklamować można towar wadliwy. Wadą może być nie tylko uszkodzenie kupionej rzeczy, lecz także brak cech, które obiecał ci sprzedawca. W ramach reklamacji możesz ubiegać się o zwrot pieniędzy, naprawę lub wymianę przedmiotu. 

2. Reklamacje możesz zgłosić mailem na adres biuro@zakupyonline.com.pl lub telefonicznie pod numerami Tarnów: +48 14 691 30 13 / Nowy Sącz: +48 18 540 58 17.

3. Reklamacje można złożyć także pisemną poprzez pocztę, na adres: Multitrade, Sklep Internetowy Zakupy Online , ul Lwowska 4, 33-100 Tarnów.

4. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do każdej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

                

TERMIN:

                     

-----> w przypadku towaru paczkowanego (niezależnie czy jest on oznakowany datą minimalnej trwałości lub terminem przydatności do spożycia, czy nie) - w terminie 3 dni od otwarcia opakowania.
-----> towary żywnościowe paczkowane, oznakowane datą minimalnej trwałości lub terminem przydatności do spożycia można reklamować wyłącznie przed upływem tej daty lub terminu.
-----> w przypadku towaru sprzedawanego luzem, odmierzanego w miejscu zakupu oraz dostarczanego do miejsca zamieszkania kupującego - w terminie 3 dni od dnia sprzedaży lub otrzymania towaru.

                            
Po przekroczeniu tych terminów żądania kupującego stają się bezzasadne. Kontakt z nami - ułatwi Ci sprawę!

                                      

ZWROT TOWARU:

                                            

1. Zwrot produktu ma miejsce w sytuacji, gdy oddajesz rzecz nieposiadającą wad, lecz taką, której z jakichś przyczyn nie chcesz jednak nabywać. Sprzedawca zwraca ci wówczas pieniądze, które zapłaciłeś, wraz z ewentualnymi kosztami przesyłki.

2. Klient ma możliwość zapoznania się z dostarczonym Towarem przed jego odbiorem. Każdy produkt, zgodnie z prawem, możesz zwrócić odsyłając go do nas pocztą. Sugerujemy jednak, aby najpierw krótko opisać zwrot w mailu biuro@zakupyonline.com.pl. Wszystkie koszty związane ze zwrotem towaru ponosi Sprzedawca. 

      

W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego, Sprzedający w terminie nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy dokona zwrotu uiszczonej za zakupiony towar należności , w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego). Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania. W sytuacji nadmiernego zużycia rzeczy Sprzedający potrąci odpowiednią kwotę Klientowi, stanowiącą różnicę pomiędzy wartością nowej rzeczy a rzeczy zwróconej. W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego, Sprzedający w terminie 14 dni dokona zwrotu pieniędzy Kupującemu. Sprzedający dokona omawianego zwrotu w taki sam sposób, w jaki została dokonana pierwotna transakcja sprzedaży

            

Zwrot towaru nie przysługuje w sytuacji, gdy towar:

-----> szybko ulega zepsuciu, ma krótki termin przydatności do użycia;
-----> towar został dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu nie można zwrócić, ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych;
-----> towar, który jest zużyty przynajmniej w znacznym stopniu.

Produkt dodany do porównania